Reklamace

Reklamace:
V případě že dojde k poškození zásilky přepravou (jedná se o viditelně poškozený balík, paleta), kterou zajišťuje naše společnost, je nutné sepsání reklamačního protokolu s dopravcem při převzetí zboží, nebo zásilku odmítněte z důvodu poškození a informujte naší společnost o nepřevzetí zásilky.
V případě poškození zboží v zásilce (pokud není balík viditelně poškozen) nebo zboží v zásilce nesouhlasí s fakturou (dodacím listem), záměna nebo nedodání zboží. Je nutno nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí kontaktovat naši společnost, kde Vás budeme informovat o dalším postupu.
V případě nedodržení termínu 2 pracovních dnů , nemůžeme přebírat zodpovědnost za zboží poničené přepravou.
Při reklamaci na záměnu či nedodání zboží oproti faktuře , je také nutné dodržet termín nahlášení naší společnosti do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky.
Reklamované zboží pečlivě zabalte a přiložte seznam reklamovaného zboží s popisem vady výrobku.
O reklamaci informujte našeho obchodního zástupce a odešlete na adresu:


WHD spol. s.r.o.
Závodní 2
Háj u Duchcova 417 22


Zásilka zaslaná na dobírku nebude přijata.
Reklamace nebude uznána na zboží poškozené nesprávným zacházením či znehodnocením.
V případě neuznané reklamace bude zboží vráceno na náklady prodávající a zasláno zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
GOLD PACK – Telefon: 417 810 320-321 – info@goldpack.cz – www.goldpack.cz