car

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů stanovuje zásady zpracování a ochrany vašich osobních údajů na stránkách webového servisu www.goldpack.cz a údajů shromážděných pomocí souborů cookies během používání servisu, se zohledněním závazných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Majitelem a správcem osobních údajů webového servisu www.goldpack.cz je firma:

WHD spol. s.r.o. – Gold Pack
Závodní 2
417 22 Háj u Duchcova

IČO: 62241516 DIČ: CZ62241516

(dále jen „prodávající“)


Bezpečnost vašich osobních údajů:

Prodávající prohlašuje, že všechny vámi poskytnuté údaje budou náležitě chráněny a použity pro účely, pro které nám byly poskytnuty. Shromažďujeme pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro realizaci účelu, pro který jste nám je poskytli (např. registraci internetového účtu, realizaci objednávky, zasílání newsletteru). Přístup k vašim osobním údajům mají pouze osoby oprávněné a zaškolené z rozsahu ochrany osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Vámi poskytnuté osobní údaje neposkytujeme třetím subjektům. Údaje sdělujeme jiným firmám (kurýrní firmy, účetní kanceláře, dodavatele IT služeb, banky, právnické kanceláře, inkasní agentury, Česká pošta) pouze pro účely, se kterými jste souhlasili (realizaci objednávky, odpověď na váš kontakt). Tyto firmy jsou povinny dodržovat důvěrnost a ochranu vašich osobních údajů na základě smluv o pověření údajů uzavřených s prodávajícím.

V mimořádných situacích, ve kterých platné právo nařizuje zpřístupnění osobních údajů státním orgánům, tj. soud, policie atp., prodejce takové údaje zpřístupní.Vše o souborech cookies:

Soubory cookies jsou datové soubory, zejména textové soubory, které jsou uchovávány na koncovém zařízení prodejce.

Servis využívá dva základní druhy souborů cookies: „dočasné“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies). „Dočasné“ cookies jsou dočasné soubory, které jsou uchovávány na vašem koncovém zařízení do okamžiku odhlášení, opuštění webových stránek nebo zavření webového prohlížeče. „Trvalé“ cookies jsou uchovávány na vašem koncovém zařízení po dobu stanovenou v parametrech souborů cookies nebo do okamžiku jejich odstranění.

Webový prohlížeč implicitně připouští v mnoha případech uchovávání souborů cookies. Pokud nesouhlasíte s umístěním na vašem zařízení souborů cookies, můžete je zablokovat nastavením svého webového prohlížeče. Informace o tom, jak to udělat, najdete v nápovědě svého webového prohlížeče. Bohužel v případě zablokování souborů cookies pocházejících od prodejce nemůžeme garantovat správné fungování.

Pokud souhlasíte s umístěním na svém zařízení souborů cookies, ale po ukončení návštěvy našich stránek je chcete smazat, můžete to provést bez rizika, a informaci o tom, jak to provést, najdete v nápovědě svého webového prohlížeče.Vaše práva:

V souladu se závaznými právními předpisy máte vzhledem ke svým osobním údajům právo na:
1. zamítnutí nebo omezení zpracování osobních údajů;
2. vnesení námitky proti zpracování osobních údajů;
Pokud chcete, aby naše firma přestala zpracovávat vaše údaje kontaktujte nás na e-mailové adrese info@goldpack.cz. Vyřazení ze systému proběhne jakmile to umožní závazné právní předpisy.
3. přístup k osobním údajům;
4. opravu nebo odstranění osobních údajů;
5. přenášení osobních údajů;
6. odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;
7. podání stížnosti dozorovému úřadu – předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tato práva jsou neměnná a nesmí být omezena. Vždy vám ochotně poskytneme pomoc a informace na našem obchodním oddělení.