car

Reklamace


V případě že dojde k poškození zásilky přepravou (jedná se o viditelně poškozený balík, paleta), kterou zajišťuje naše společnost, je nutné sepsání reklamačního protokolu s dopravcem při převzetí zboží, nebo zásilku odmítněte z důvodu poškození a informujte naší společnost o nepřevzetí zásilky.

V případě poškození zboží v zásilce (pokud není balík viditelně poškozen) nebo zboží v zásilce nesouhlasí s fakturou (dodacím listem), záměna nebo nedodání zboží je nutno nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí kontaktovat naši společnost, kde Vás budeme informovat o dalším postupu.

V případě nedodržení termínu 2 pracovních dnů , nemůžeme přebírat zodpovědnost za zboží poničené přepravou.

Při reklamaci na záměnu či nedodání zboží oproti faktuře , je také nutné dodržet termín nahlášení naší společnosti do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky.

Zboží odesíláte na vlastní náklady. Přepravní náklady spojené s vrácením či reklamací zboží Vám nebudou proplaceny.

Reklamované zboží pečlivě zabalte a přiložte seznam reklamovaného zboží s popisem vady výrobku.
O reklamaci informujte našeho obchodního zástupce a odešlete na adresu:


WHD spol. s.r.o.
Závodní 2
Háj u Duchcova 417 22


Zásilka zaslaná na dobírku nebude přijata.

Reklamace nebude uznána na zboží poškozené nesprávným zacházením či znehodnocením.
V případě neuznané reklamace bude zboží vráceno na náklady prodávající a zasláno zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

GOLD PACK – Telefon: 417 810 320-321 – info@goldpack.cz – www.goldpack.cz

Reklamační řád je účinný a platný od 1.1. 2021.